Chiromancja

Chiromancja

Chiromancja

Wróżenie z rąk, które dla każdego jest znane i słyszał o nim lub jakaś cyganka być może chciała lub wróżyła wam ręki oficjalnie nazywa się chiromancją. Jest to umiejętność odczytywania losów ludzki z dłoni.

Chiromancja

Wiąże się to z nauką – chiromagią, która bada kontury ręki, zewnętrzny kształt dłoni, jej szerokość, długość, spoistość dłoni, kształt palców. Jest jeszcze ruga nauka – chirologia, która bada wnętrze dłoni pod względem wzgórków, linii i znaków. Dzięki tym badaniom chiromancja może być jeszcze dokładniejsza.

Zainteresowanie wróżeniem z rąk rozpoczęło się około 5000 lat temu w krajach wschodnich – Indiach, Chinach, Syrii, Egipcie. Do Europy ten sposób wróżenia dotarł około 1448 roku, lecz nie zyskała popularności i powrócono do niej dopiero w 1700 roku.

Każda dłoń jest rozpatrywana oddzielnie. Lewa dłoni ma związek z tym co ukryte, z przeznaczenie, z tym co się w życiu się wydarzy i na co nie ma wpływu. Na podstawie lewej ręki określa się charakter człowieka, jego osobowość, uzdolnienia, wady oraz zalety. Prawa dłoń służy do ustalenia postawy i działania człowieka.

– autor artykułu