Tarot

Tarot

Tarot to talia kart które oprócz tego, że służą do gry służą również do wróżenia oraz medytacji. Obecna talia kart do tarota stanowi 78 kart w dwóch podstawowych grupach, które określa się jak Wielka Arkana – 22 karty oraz Mała Arkana – 56 kart. Najstarsza talie do tarota pochodzą z około 1450 roku. Ich historia zaczyna się w tym czasie i jest bardzo burzliwa.

Obecne karty do tarota oraz stowarzyszenie, które posługuję się wiedzą ezoteryczną oraz specjalizuje w tarocie powstało w drugiej połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii.

Talie tarota, na których obecnie się pracuje opierają się głównie na opracowanych w XX wieku pojęciach kabalistycznych w strukturze, symbolice i interpretacji.

Tarot jest narzędziem pracy dla wróżek, które z nich wyczytują przyszłość. Każda karta coś oznacza i jej ułożenie obok innej karty symbolizuje pew ne wydarzenia, następstwa, które mogą nastąpić.

– autor artykułu